Föreningen

Vad för förening? Jag trodde att NärCon var ett konvent…?

Konventet NärCon i Linköping arrangeras av många eldsjälar. Dessa bildar tillsammans den ideella föreningen NärCon, en plattform för att på ett enkelt och demokratiskt sätt göra konventet till verklighet. Föreningen leds av dess styrelse vilka väljs varje år på föreningens årsmöte. På detta möte har alla som är medlemmar i föreningen rösträtt och kan påverka hur konventet ska drivas. Styrelsen i sin tur utser den ledningsgrupp som ser till att NärCon blir av.

Förutom konventet så gör föreningen en hel del andra saker. Den största av dessa är att stötta andra konvent. Det kan vara genom att medverka på konventet för att arrangera eller genom att låna ut inventarier och bidra med kunskap. Ett exempel på detta är vårt samarbete med konventet ConFusion i Göteborg, som hölls våren 2011.

Föreningen är ansluten till spelförbundet Sverok som stöttar föreningen och dess verksamhet genom oriktade bidrag. Alla som blir medlemmar i NärCon blir därför en del av spelförbundet och får på så sätt försäkringsskydd och andra fördelar. Självklart innebär medlemsskapet i NärCon och Sverok inga skyldigheter utan bara rättigheter och fördelar. Vill du veta mer om Sverok så titta gärna in på deras hemsida www.sverok.se.

Som demokratisk förening så har vi självklart stadgar som reglerar hur föreningen ska skötas, vilka rättigheter medlemmarna har och i vilken riktning föreningens verksamhet ska drivas. Dessa hittar ni här.

Föreningens egna hemsida hittar ni här.

Ett svar till Föreningen

Lämna ett svar