Kontakt

Varje år väljs på hösten väljs styrelsen för föreningen NärCon. Dessa har i uppdrag att välja ledningsgruppen för konventet vilka sedan arrangerar det konvent ni alla älskar. Här följer en liten presentation av styrelsen som valdes hösten 2010 och vilka ansvarsområden de har för NärCon:X.

Daniel Ullenius
Förtroendepost: Ordförande
Ansvarsområde: Huvudansvarig, spelningar, cosplay, TV-spel och större arrangemang.

0739 – 95 86 86

David Fallgren
Förtroendepost: Kassör
Ansvarsområde: Huvudansvarig, biljetthantering, ekonomi och butiker.

Tobias Fjellander
Förtroendepost: Sekreterare
Ansvarsområde: Huvudansvarig, säkerhet, infrastruktur och reception.

Linda Åkerström
Förtroendepost: Ledamot

Samuel Anlér
Förtroendepost: Revisor
Ansvarsområde: Huvudansvarig, scenframträdanden, activity, mindre arrangemang, design, kontinuitet och IT.
0737-390249

Lämna ett svar